Értékteremtő tényezők nyomában

Azonnal magával ragadta a Gödöllői Campus hangulata, amikor Gépészmérnöki Karon tanuló ikertestvérét látogatva Fodor Fanni először járt itt. Azóta már vezetés és szervezés mesterszakos hallgatóként számos kiváló eredménnyel büszkélkedhet, szeptembertől pedig a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában szeretné folytatni tanulmányait.

Végzős gimnazista voltam 2012-ben, amikor Édesapámmal részt vettünk a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar nyílt napján, melynek hatására tovább erősödött bennem, hogy itt szeretnék tanulni. Felvételt is nyertem gazdálkodási és menedzsment szakra, majd 2015-ben végeztem üzletviteli menedzser szakirányon. Tanulmányaimat 2016-ban vezetés és szervezés mesterszakon folytattam, ahol emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés szakirányt választottam” – meséli Fanni, amikor arról kérdezem, hogyan vezetett útja a Szent István Egyetem Gödöllői Campusára. Egyik legjobb döntésének tartja, hogy pécsi gimnazistaként ezt a képzést jelölte meg, hiszen a tudás megszerzése mellett rengeteg barátot is szerzett az évek folyamán.

Egyetemi hallgatóként Almádi Bernadett témavezetésével gombatermesztéssel kapcsolatos tudományos diákköri munkát is végzett, mellyel 2017 őszén 1. helyezést ért el a Vállalatgazdaságtan I. szekcióban. „Kutatásomban a hazai gombavertikum értékteremtő tényezőit és az e téren tevékenykedő vállalatok magyar és külföldi munkavállalóinak elégedettségét vizsgáltam. Mindez azért érdekes, mert a versenyképesség javítása a munkavállalók közreműködésén múlik, ugyanis a gombatermesztés rendkívül kézimunka-igényes ágazat. A megfelelően motivált, munkája fontosságával tisztában levő, valamint a megfelelő tudással rendelkező munkavállaló jelentős hatással van a megtermelt gomba minőségére és mennyiségére is. Munkám során feltártam azokat a kulcstényezőket, melyek segítségével kiderült, hogy a foglalkoztatottak mennyire elégedettek ebben a mezőgazdasági ágazatban. Választ kerestem továbbá arra is, hogy számukra mely tényezőktől lesz megfelelő egy munkahely, hogy a gombavertikum vállalatainál mennyire ismerik el a munkavégzést, hogy mennyire hatékony a kommunikáció és a konfliktuskezelés, valamint hogy milyen fejlesztési lehetőségeket látnak e téren a munkavállalók és a foglalkoztatók.

Munkája során gyakran találkozott alacsonyan kvalifikált, hátrányos helyzetű munkavállalókkal is, akiknek a gombatermesztés jelenti az utat a munka világába. Úgy gondolja, elsősorban elkötelezett érdeklődése, kitartása és szorgalma, valamint széleskörű szakirodalmi ismeretei segítették hozzá, hogy a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola különdíját is kiérdemelte a tudományos diákköri konferencián, de nagyon hálás konzulense segítségéért is, aki kutatómunkája során szabadidejét nem kímélve mindvégig támogatta munkáját.